KONTAKT

tel. 723-186-231 

email: orliksacz@gmail.com

Adres korespondencyjny:
Sądeckie Towarzystwo Lotnicze „Orlik”
ul. Kazimierza Wielkiego 23/12, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 7342846028, Nr KRS: 0000035703
Nr rach. bankowego: Bank PKO SA 18124047481111001088279445