Nowy Zarząd Orlika

W dniu 15 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze STL ORLIK, na którym to m.in. został uaktualniony skład członkowski Towarzystwa, omówione zostały sprawy przeszłe i przyszłe oraz powołany nowy zarząd – szczegóły w zakładce INFO. Nowym władzom oraz członkom życzymy pomyślności w rozwijaniu naszego Stowarzyszenia.