Orlik na Komisji Sportu i Turystyki

W dniu 29 kwietnia 2019 r. STL Orlik – w osobach Mariusz Buchowicz, Krzysztof Witek oraz Tomasz Sznajder, gościło na posiedzeniu Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowy Sącz. Gorąco dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję na udaną współpracę.

Nowy Zarząd Orlika

W dniu 15 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze STL ORLIK, na którym to m.in. został uaktualniony skład członkowski Towarzystwa, omówione zostały sprawy przeszłe i przyszłe oraz powołany nowy zarząd – szczegóły w zakładce INFO. Nowym władzom oraz członkom życzymy pomyślności w rozwijaniu naszego Stowarzyszenia.