Zarząd STL ORLIK

SKŁAD ZARZĄDU:

PREZES Marek Ziółkowski
WICEPREZES Krzysztof Witek
SKARBNIK Edward Kantor
SEKRETARZ Marcin Nieć
CZŁONEK Krzysztof Biernat

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Dariusz Michalak
CZŁONEK Roman Długopolski
CZŁONEK Tomasz Schneider

SKŁAD KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO w 2001 r.:

Tomasz Kosecki
Wacław Kucia
Andrzej Kuźma
Jerzy Leszczyński
Józef Olbrychtowicz

Zygmunt Pawlak
Jan Sejud
Mieczysław Ziółkowski
Marek Ziółkowski
Mieczysław Czernek

Marek Czoch
Jacek Dąbrowski
Mirosława Kasprzak
Zbigniew Kasprzak
Bogusław Czernek